TC City Passage, Obilicev Venac 18, Beograd Work and Travel: 069 3332585 Turističke vize: 069 3332585

Work and Travel agencija Ideas Beograd

Agencija IDEAS je osnovana 2007. godine i od tada se bavi programom studentske razmene , poznatiji kao Work and Travel (Radi i Putuj) Program. Svi zaposleni u agenciji su bivši učesnici Work and Travel programa, tako da između ostalog kod nas uvek možete saznati sve o programu i poslovima u Americi ne samo iz prve ruke, već i iz ličnog iskustva. Agencija IDEAS je registrovana u APR-u, Mat Br 62701978. Agencija je izlistana na sajtu ambasade SAD-a u Srbiji, kao jedna od sertifikovanih za obavljanje programa Work and Travel programa.

3 koraka do programa

Work and Travel - Ideas
programom studentske razmene