Rečnik osnovnih pojmova

SSN- Social Security number

Ovo je jedinstveni identifikacioni broj koji moraju da poseduju svi građani Amerike kao i ljudi koji borave u Americi sa privremenom radnom dozvolom. Ovaj broj ima manje-više istu istu funkciju kao i JMBG kod nas. Aplikacija za posao, primanje plate, otvaranje bankovnog računa i svi ostali pravno legalni odnosi koje zasnivate na terotoriji SAD-a su nemogući bez posedovanja ovog broja. Procedura traje otprilike 4 nedelje. Posle pristizanja u Ameriku neophodno je registrovati se na sajtu sponzorske agencije ( ove informacije ćete dobiti u prostorijama IDEAS-a). U većini slučajeva ovo je ujedno i registracija za SEVIS broj i posle potvrde da je registracija uspešno izvedena, možete otići do najbliže kancelarije i aplicirati za SSN. Od dokmentacije Vam je prilikom aplikacije potrebno:
– DS-2019 form
– Pasoš
– I-94 form ( on će Vam biti zaheftan u pasošu prilikom ulaska u Ameriku )
– Pismo koje ćete primiti od sponzorske agencije kao potvrdu o zaposlenju

Detaljnije pronaći na ovom linku:
http://www.ssa.gov/pubs/10107.html#a0=2
Skoro svako mesto u Americi ima lokalnu kancelariju koja je zadužena za izdavanje ovih brojeva.
Lokacije kancelarija možete pronaći na ovom linku:
http://www.ssa.gov/
Kada Vam bude stigao broj posle otprilike četiri nedelje, dobićete karticu na kojoj je ispisan. Tu karticu treba čuvati na bezbednom mestu, jer je sama priroda broja poverljiva, tako da je ne treba pokazivati ljudima u okolini, zbog mogućih zloupotreba. Takođe je preporučljivo da ovaj broj naučite napamet, jer će Vam trebati u skoro svakodnevnim situacijama, a karticu ostavite na nekom sigurnom mestu.
Da bi ste počeli legalno da radite u Americi, nije neophodno da čekate ovaj broj, dovoljna će biti samo potvrda da čekate izdavanje, koja će Vam biti data na šalteru prilikom aplikacije. I drugi posao može biti pronađen samo sa ovom potvrdom. Međutim, prvu platu nećete moći da primite dok Vam broj ne stigne i dok ga ne odnesete poslodavcu.

SEVIS Student and Exchange Visitor Program

Ovo je posebna baza podataka koja prati sve studente i ljude koji su na programima razmene dok su na teritoriji SAD-a. Da bi mogli da se registrujete u ovoj bazi, morate dobiti jedinstveni broj, koji će Vam takođe biti potreban za intervju u Ambasadi. Dobijanje ovog broja košta 35 USD, koje plaćate Agenciji i mi u Vaše ime plaćamo registraciju. Prva stvar koju treba da uradite po pristizanju u Ameriku je da se registrujete u SEVIS sistemu. U većini slučajeva registracija ide preko sajta Sponzorske agencije ( te informacije dobijate u prostorijama IDEAS-a). Posle potvrde da je registracija uspešno izvršena, možete aplicirati za SSN. Inače i tokom boravka u Americi, neophodno je pri svakoj promeni Vašeg statusa u vezi sa smeštajem i poslom, izvršiti promene i u SEVIS bazi, inače status Vaše vize može biti ozbiljno doveden u pitanje. Detaljnije informacije o SEVIS-u možete pogledati na ovom linku
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp

Ds-2019 form- Certificate of Eligibility for Exchange visitor

Ovo je formular koji se dobija od strane Sponzorske agencije u Americi, koji je potvrda da ste kvalifikovani da učestvujete na J-1 programu. Ovaj formular će Vam biti neophodan kako za intervju u Ambasadi tako i u Americi kao dokaz da možete raditi i on obavezno treba da se nosi sa sobom. Na njemu su takođe ispisani neki važni podaci koji se tiču tipa vize, početka i završetka programa itd.
Detaljnije pronaći na ovom linku:
http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-ds-2019/

I-94 Form

Najprostije rečeno, ovo je ulazni karton koji ćete morati da popunite u avionu pre sletanja u Ameriku. Sadrži neke važne podatke, kao što su Vaše ime, prezime, adresa itd.. Ovako popunjen karton predajete službeniku na ulazu u SAD i on će otkinuti jedan deo pri dnu i zaheftati ga za Vaš pasoš, na strani gde Vam je stavljena viza. Ovaj papir treba ostaviti u pasošu sve vreme dok ste na teritoriji SAD-a, a prilikom izlaska obavezno upozoriti osoblje da Vam skine taj karton, jer Vam je to najvažniji dokaz da ste napustili Ameriku.
Detaljnije pronaći na ovom linku:
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/filling_out_i94.xml