Časovi jezika

Malo ste slabiji sa engleskim pa se bojite kako ćete se snaći prilikom viziranja i generalno kada stignete u Ameriku?
Samo za Work and Travel studente smo kreirali poseban program priprema prilagođen potrebama programa. Studenti su podeljeni u dve grupe u zavisnosti od nivoa poznavanja jezika. Procenu vašeg znanja utvrđujemo već prilikom prijave i na osnovu toga vas svrstavamo u jednu od dve grupe za pripremu.
Priprema je prevashodno namenjena studentima čiji bi slab engleski mogao uticati na njihov uspeh prilikom viziranja, kao i na njihovo snalaženje u SAD-u priilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti i pronalaženja dodatnog posla.

Naši časovi su bazirani na stvarima koje će vam zaista služiti tokom različitih faza programa:

  • najpre su tu pripreme za razgovor sa poslodavcima i sponzorskim agencijama gde nam je cilj da sa vama uvezbamo najčešća pitanja i poželjne odgovore kako biste dobili željeni posao
  • potom su tu i pripreme za razgovor u ambasadi da bismo osigurali da vaša viza ne bude odbijena baš zbog slabog poznavanja jezika
  • ujedno radimo na tome da vaš engleski napreduje kako bi vam boravak i uspeh na programu u SAD-u bio što lakši i bezbedniji, tj. za bolje snalaženje u Americi 

Dakle, trudimo se da fokus stavimo na bitne faktore u programu, što je pre svega konverzacija i da vašu energiju ne rasipamo, jer će vam ona svakako biti preko potrebna kada pređete Atlantik.